Contributie

Contributie:

Voor het seizoen 2020 (jan. t/m dec.) zijn de volgende contributies verschuldigd:

Seniorleden:  € 100,00. Tevens is het mogelijk om deel te nemen aan de zomer- en/of winterlessen. Hier kunt u zich apart voor aanmelden. De zomerlessen 2020 kosten € 85,= (aangepast tarief i.v.m. Corona). Het tarief voor de winterlessen 2020/2021 bedraagt €98,-. 

Voor juniorleden bieden wij het totaalpakket contributie+lessen aan voor:  € 225,00 per jaar (opbouw € 65,00 contributie en voor 33 tennislessen € 160,00). 

Nieuwe juniorleden krijgen het eerste jaar 15% korting. 

Derde en volgende leden uit één gezin (mits juniorlid) krijgen 10% korting.

Bij aanmeldingen vanaf 1 juli is de helft van de jaarcontributie verschuldigd. 

De contributie wordt eenmaal per jaar in rekening gebracht en dient binnen 14 dagen op de bank- c.q. girorekening van de tennisclub te zijn bijgeschreven. Bij niet tijdig betalen wordt   € 6,00 p.p. aan administratiekosten in rekening gebracht. Indien dan nog niet wordt voldaan aan de betalingsverplichting zullen andere maatregelen genomen moeten worden.

Nieuwe leden:

Nieuwe leden kunnen zich opgeven na volledige invulling en ondertekening van het aanmeldingsformulier.Naast de contributie wordt eenmalig €  6,00 aan inschrijfgeld in rekening gebracht.