Contributie en lesgeld

Contributie:

TC Marum is een vereniging en alle leden betalen contributie. Door deze contributie kunnen we de banen, het terrein en de kantine onderhouden. Voor deze contributie krijgen de leden:

  • toegang tot de banen om vrij te tennissen
  • Mogelijkheid om deel te nemen aan de senioren toss op woensdagavond en zondagochtend
  • deelname aan clubactiviteiten zoals de clubkampioenschappen en onderlinge toernooien

Voor het seizoen 2023 (jan. t/m dec.) zijn de volgende contributies verschuldigd:

Seniorleden:  €100,-

Voor juniorleden bieden wij het totaalpakket contributie+lessen aan voor:  € 240,- per jaar (opbouw € 65,00 contributie en voor 33 tennislessen € 175,-). 

Derde en volgende leden uit één gezin (mits juniorlid) krijgen 10% korting.

Bij aanmeldingen vanaf 1 juli is de helft van de jaarcontributie verschuldigd. 

De contributie wordt eenmaal per jaar in rekening gebracht en dient binnen 14 dagen op de bank- c.q. girorekening van de tennisclub te zijn bijgeschreven.

Nieuwe leden:

Nieuwe leden kunnen zich opgeven na volledige invulling van het aanmeldingsformulier op onze website. Naast de contributie wordt eenmalig €6,00 aan inschrijfgeld in rekening gebracht.

Lesgelden:

In het voorjaar en het najaar worden trainingen aangeboden. Je kunt je hier voor apart aanmelden. De voorjaarstrainingen 2023 kosten €135- per persoon. De winterlessen zijn te volgen voor een tarief van €110,- p.p. 

Let op! Je kunt je alleen opgeven voor tennistraining als je lid bent van TC Marum en contributie betaald.